Dla firm i operatorów

Oferta internetowa

Niniejszy cennik jest ofertą handlową obowiązującą od 01.05.2013. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym cenniku są ustalane indywidualnie. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto.

UWAGA! Do podłączenia do sieci nie jest potrzebna linia telefoniczna i opłacanie abonamentu telefonicznego.

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Wszystkie transmisyjne urządzenia są własnością NSNet. Nie stosujemy urządzeń abonenta.

Cena łączy symetrycznych do Internetu

(umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy, użytkowy nr IP z klasy publicznej,
możliwa obsługa domen na serwerach DNS - należących do NSNet)

Dostęp jest objęty backupem łączy zewnętrznych Dostęp posiada określone SLA:

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 98% kwartalnie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 24 godziny.
Pasmo gwarantowane CIR = 50% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 1440 pps na każdy 1Mb CIR.

Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 2/2Mb/s (1 IP publ.): 269,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 3Mb/s+10% = 3,3/3,3Mb/s (1 IP publ.): 484,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 4Mb/s+10% = 4,4/4,4Mb/s (do 2 IP publ.): 635,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 5Mb/s+10% = 5,5/5,5Mb/s (do 3 IP publ.): 775,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 6Mb/s+10% = 6,6/6,6Mb/s (do 3 IP publ.): 930,00 zł
Jednorazowa opłata podłączeniowa dostępu symetrycznego: wg. poniesionych kosztów (przeciętnie 100-400zł netto)
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny większy niż 10Mb/s: obowiązują ustalenia umowne

Oferta dostępu symetrycznego do Internetu jest realizowana w całości przez NSNet, traktem cyfrowym przewodowym lub radiolinią 5GHz. Podane ceny zwierają koszt traktu do abonenta

Cena symetrycznych traktów cyfrowych w sieci NSNet (transmisja danych pomiędzy oddziałami firmy, monitoring, itp.)

(umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy, użytkowe nr IP z klasy niepublicznej.

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 99% miesięcznie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 24 godzin.
Pasmo gwarantowane CIR = 100% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każdy 1 Mb/s: 59,00 zł/1 km
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każde 10Mb/s: 550,00 zł/1 km

Podana cena obowiązuje za każdy rozpoczęty kilometr, mierzony w lini prostej, pomiędzy lokalizacjami abonenta.
NSNet zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji traktu cyfrowego bez podania przyczyn.

Cena podstawowego dostępu asymetrycznego do Internetu

(bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony,) Dostęp jest realizowany w technologii NAT 1:1
Dostęp nie jest objęty backupem łączy zewnętrznych

Dostęp posiada określone SLA:

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 97% kwartalnie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych,
w niedziele i święta - 24 godziny.
Pasmo gwarantowane CIR = 15% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.

Do każdego, naliczanego stanowiska oferujemy konto poczty elektronicznej
w preferencyjnej cenie.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów (zazwyczaj 100-300zł netto)
zwielokrotnienie prędkości łącza podstawowego : nieodpłatnie
Miesięczny abonament za łącze podstawowe: 59,00 zł
Miesięczny abonament za każdą krotność prędkości łącza 59,00 zł

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

Prędkość łącza:

  • z Internetu - prędkość dostępu do 2Mb/s (maks. 4Mb/s) razy całkowita wielokrotność
  • do Internetu - prędkość dostępu do 1Mb/s (maks. 2Mb/s) razy całkowita wielokrotność